Høringssvar om fritt rehabiliteringsvalg

Høringssvar fra 28. september 2015 til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om fritt rehabiliteringsvalg.

Publisert 28. september 2015

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Unge funksjonshemmede er svært positive til at pasienter med rehabiliteringsbehov får fritt rehabiliteringsvalg.

Fritt rehabiliteringsvalg åpner muligheten for at ungdom fra hele landet lettere kan benytte seg av de få ungdomsrettede tilbudene som finnes, uavhengig av bostedskommune/-region. Det vil bidra til å sikre likeverdige helsetjenester uansett geografisk tilhørighet, og styrke unge funksjonshemmedes muligheter til å få spesialisert og tilpasset oppfølging for sin diagnose og livssituasjon.