Kampanjer

Her finner du Unge funksjonshemmedes kampanjer og kampanjer vi støtter.

Kampanjer

Skeive funkiser!

En kampanje med fargerike illustrasjoner basert på innsendte historier.

Film: #fordomsfriskole

Unge funksjonshemmede ønsker en #fordomsfriskole hvor alle elever blir sett, inkludert og stilt forventinger til!

Til maktens korridorer

De politiske partiene har ansvar for å legge til rette for at alle borgere har lik tilgang til politiske arrangementer og møteplasser. I dette prosjektet undersøker vi hvilke barrierer unge funksjonshemmede møter i politiske rom, og ser nærmere på hva som utgjør god inkludering.

40-års jubileum

Unge funksjonshemmede fyller 40 år i 2020 og vi ønsker å markere dette med et tilbakeblikk på vår historie.

#jegharrett

Funksjonshemmedes rett til utdanning brytes daglig i Norge. Nå må våre folkevalgte handle.

#likestiltskole

En skole som inkluderer er bra for den enkelte og bra for samfunnet. Vær med å kreve en #likestiltskole!

Mitt vitnemål

Et vitnemål kan ikke bare være nøkkelen til jobb. Det åpner også døra til å delta i samfunnet på linje med andre. I 2017 laget vi kampanjen #mittvitnemål for å sette fokus på en inkluderende skole.

#jegelsker

I 2017 laget vi fotoutstillingen og kampanjen #jegelsker, for å bryte tabuer og fordommer om funksjonshemming og seksualitet.

Tannhelse for alle

Tennene våre er en del av kroppen, derfor må tannhelse likestilles med andre offentlige helsetjenester. Unge funksjonshemmede støtter Fagforbundet Ungdoms kampanje Tannhelse for alle. 

Ufør og i jobb – det er mulig!

På denne siden har vi samlet informasjon til deg som er uføretrygdet og ønsker å jobbe litt eller mye ved siden av trygden.

Møt unge som har fått støtte til utdanning fra NAV

Utdanning som arbeidsmarkedstiltak kan være avgjørende for at ungdom med kronisk sykdom og funksjonsnedsettelser får delta i arbeidslivet. I 2016 intervjuet vi unge om hva tiltaket har betydd for dem.

Mitt handicap er at jeg ikke har noen jobb å gå til

Denne kampanjen fra 2014 satte fokus på barrierene for at unge med funksjonsnedsettelser kan delta i arbeidslivet.