Innspill til Arbeids- og sosialkomiteen 2022

Innspill til Arbeids- og sosialkomiteen 2022 fra 19. oktober 2021.

Anbefalinger fra Unge funksjonshemmede til følgende punkter:

  •  Kap. 634, post 76: Arbeidsmarkedstiltak, Tiltak for arbeidssøkere 
  •  Kap. 2655, post 70: Uføretrygd 
  •  Kap. 2661, post 79: Aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år