Høringssvar – AAP

Høringssvar fra 3. mars med forslag til endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger