Vedtekter og program

På generalforsamlingen vedtar våre medlemsorganisasjoner hvordan Unge funksjonshemmede skal styres, og hva vi skal mene og gjøre.

Vedtektene er Unge funksjonshemmedes lover. Vedtektene fastsettes av generalforsamlingen.

Prinsipprogrammet uttrykker medlemsorganisasjonenes overordnede syn på hvordan full deltakelse og likestilling kan oppnås, og overordnede standpunkt på områder som er relevante for å oppnå målet.

Arbeidsprogrammet uttrykker medlemsorganisasjonenes felles politiske og organisatoriske prioriteringer, innenfor rammene av vedtektene og prinsipprogrammet.