Høringssvar om forslag om endring i ombudslovene

Høringssvar fra 12. desember 2012 til Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) om forslag om endring i ombudslovene.

Publisert 12. desember 2012

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Forslaget går ut på at Likestillings- og diskrimineringsombudet, Forbrukerombudet og Barneombudet skal utnevnes for en åremålsperiode på seks år uten mulighet til gjenoppnevning.

Her kan du lese BLD sin høringstekst

Herunder finner du høringssvaret til Unge funksjonshemmede.