Høringssvar om medisinske krav ved opptak til Politihøgskolen

Høringssvar til Politidirektoratet om medisinske krav ved opptak til Politihøgskolen fra 14. juli 2008

Publisert 14. juli 2008

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Unge funksjonshemmede har forståelse for at det må stilles visse krav for opptak til Politihøgskolen. Vi mener imidlertid at fokus må være på individuelle kompetanser og uavhengig av eventuell diagnose.

Sammendrag av hørringssvar:

Unge funksjonshemmede finner det positivt at de medisinske kravene knyttes til gjennomføringen av studiet, og ikke utøvelsen av politiyrket.
Unge funksjonshemmede mener at det må fokuseres på at det skal foretas en individuell vurdering av den enkeltes muligheter for å gjennomføre studiet
Unge funksjonshemmede mener de spesielle helsekravene må tas ut av forskriften, uten unntak.
Unge funksjonshemmede mener at spesialisterklæring alltid skal innhentes ved klage.
Les hele høringsuttalelsen i vedlegget