Høringssvar om fritt behandlingsvalg

Høringssvar fra 15. september 2014 til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om fritt behandlingsvalg.

Publisert 15. september 2015

Skrevet av Unge funksjonshemmede