Høringssvar NOU 2019 og NOU 2021

Høringssvar fra 17. juni 2021 om Arbeid og inntektssikring (NOU 2019) og Kompetanse, aktivitet og inntektssikring (NOU 2021: 2).