Håndbok for organisasjoner

Her finner du vår håndbok for å bygge en sterk og aktiv organisasjon.

I Unge funksjonshemmedes organisasjonshåndbok fra 2010 finner du råd om:

Internt organisasjonsarbeid

  • Strategi og organisasjonsanalyse
  • Rekruttering og aktivisering
  • Arbeidsfordeling
  • Inkluderende organisasjonskultur
  • Økonomi

Utadrettet organisasjonsarbeid

  • Politisk påvirkningsarbeid
  • Sosiale medier
  • Mediearbeid
  • Internasjonalt arbeid

Medlemstilbud

Har du en idé? Bruk oss til å søke Ekspress!

Våre medlemsorganisasjoner kan søke støtteordningen Ekspress

Rådgivning til medlemsorganisasjoner

Vi rådgir våre medlemsorganisasjoner i ulike spørsmål.

Ansattnettverk

Unge funksjonshemmedes ansattnettverk er et forum for ansatte i organisasjonene.

Kurs for medlemsorganisasjoner

Unge funksjonshemmede kan holde kurs, foredrag og innlegg for våre medlemsorganisasjoner.

Håndbok for organisasjoner

Her finner du vår håndbok for å bygge en sterk og aktiv organisasjon.

Støtteordninger

Her finner du en oversikt over en rekke støtteordninger din organisasjon kan søke støtte til drift og prosjekter fra. Unge funksjonshemmede kan bistå i søknadsprosessen.

Våre ressurser

Unge funksjonshemmede lager rapporter, brosjyrer, filmer, foto og kampanjer. Vi deltar i høringer, og lager ulike typer arrangementer.

Påvirke politikken

Medlemsorganisasjonene kan påvirke Unge funksjonshemmedes politiske og organisatoriske arbeid.