Organisasjonshåndbok

Ekstern kommunikasjon

Frivillige organisasjoner har kontakt med mange ulike samfunnsaktører: media, samarbeidsorganisasjoner, offentlige myndigheter, givere, institusjoner, nærmiljøet og allmennheten.

Hvilke kommunikasjonskanaler dere bruker er avhengig av hvem dere vil nå ut til og hva som er målet. Tenk over hva som egner seg best når det dreier seg om å skape blest rundt en sak, påvirke myndigheter, bygge organisasjonens omdømme eller rekruttere flere medlemmer.

Eksempler på kommunikasjonskanaler:

  • Oppslag i media (avis, radio, TV, på nett)
  • Informasjonsstand ved konferanser
  • Plakater, banner
  • Annonser i avis eller på nett
  • Sosiale medier
  • Nettside
  • Åpne møter
  • Presentasjoner
  • Demonstrasjoner