Organisasjonshåndbok

Koordinator

En koordinator har en nøkkelrolle som bindeledd mellom ulike deler i organisasjonen. Koordinator kan hjelpe med:

 • Å fortolke det som blir sagt.
 • Gi opplæring om organisasjonen og hvordan du som ung kan medvirke
 • Gi opplæring om unges rolle til voksenorganisasjonen
 • Praktisk tilrettelegging og forberedelser av møter (Se kap 3, tilrettelegging)
 • Praktisk gjennomføring av møter
 • Forberede saksliste, saksdokument, sende ut innkalling
 • Føre protokoll ved møter
 • Sørge for nødvendig oppfølging underveis i prosesser
 • Rutiner for saker som skal drøftes. Hvordan kan man ta ideer videre?
 • Sondering: hva er mulig/ ikke mulig?
 • Hjelpe til gjennomføring
 • Være støttespiller og veileder for medlemmene
 • Evaluering av arbeidet sammen med gruppa
 • Rapportering om resultat av arbeidet

(Kilde: Bufdir.no, Oppgåver for koordinatorane)