Organisasjonshåndbok

Intern kommunikasjon

I en organisasjon er det avgjørende med åpen kommunikasjon. Gi tilbakemeldinger og snakk sammen. Det er viktig at man både lytter og deler egne tanker. Når dere er trygge på hverandre har dere mer styrke og handlekraft. Det kan i tillegg bidra til at flere ønsker å bli medlem i deres organisasjon.

  • Hvem snakker du til?
  • Hvorfor gjør du det?
  • Hva vil du si?
  • Gi heller informasjon én gang for mye enn én gang for lite.

I styret

Alle bør ha tilgang til den samme informasjonen, så alle kan utføre den jobben de er valgt til å gjøre. Lederen har et overordnet ansvar for dette, men alle i styret må bidra.

Med medlemmer

Styret har ansvar for at alle medlemmer blir informert om hva som skjer slik at de kan delta på aktiviteter og engasjere seg.

Medlemmene bør vite hvor de kan få informasjon og hva de kan forvente seg. Ha faste rutiner og kanaler for dele informasjon: nyhetsbrev, medlemsblad, nettside og sosiale medier. Medlemmer må ha mulighet til å komme med tilbakemeldinger, forslag og spørsmål. Ha tilgjengelig kontaktinformasjon, og være flinke til å svare. Benytt møter og andre anledninger til å snakke med medlemmene. Ønsker styret å vite hvordan medlemmene stiller seg til en sak, kan en spørreundersøkelse være et nyttig verktøy.