Organisasjonshåndbok

Styret

Styret leder organisasjonen fra et årsmøte til det neste. Det anbefales å ha minst to til tre styremedlemmer i tillegg til leder, men det er ikke et minstekrav. Antallet bør være avklart i vedtektene sammen med hvilke oppgaver og ansvarsområder de har. Under finner dere mer informasjon om styret.

 

Roller

Det kan variere litt hvem som gjør hvilke oppgaver i et styre. så lenge det avklares internt kan oppgaver fordeles etter interesser, kunnskap og lignende.

Leder:

 • Ansvarlig for viktige dokumenter i organisasjonen
 • Overordnet ansvar for å skrive søknader og inngå økonomiske avtaler
 • Tals- og kontaktperson for mediehenvendelser
 • Kaller inn til styremøte, kontakt med de andre styremedlemmene
 • Gir tilbakemeldinger og ros. Skaper entusiasme og fremmer godt samarbeidsmiljø
 • Vise gode holdninger og være et godt eksempel for andre.
 • Delegere oppgaver i styret når det trengs

Nestleder:

 • Tar over ved fravær av leder
 • Samarbeider tett med leder
 • Følger opp styremedlemmene
 • Er ofte talsperson for organisasjonen
 • Trer inn der det er behov.

Økonomiansvarlig (tidligere kalt kasserer):

 • Oversikt over inntekter, utgifter og eiendeler
 • Oversikt over frister og søknader om penger
 • Fører regnskap
 • Tar vare på kvitteringer og lagrer dem
 • Setter opp budsjett
 • Presenterer økonomisk status på styremøter

Sekretær/Styremedlem:

 • Skriver referat fra møtene
 • Skriver søknader (sammen med leder eller andre styremedlemmer)
 • Skriver årsmeldingen sammen med leder
 • Kan være ansvarlig for post og henvendelser
 • Kan være ansvarlig for medlemsregisteret

Styremedlem:

 • Oppgaver etter behov
 • Kan lede komité/utvalg
 • Kontakt med medlemmer
 • Planlegge aktiviteter
 • Medlemsrekruttering

1 eller 2 varamedlemmer:

 • Møter hvis noen i styret melder fravær
 • Kan ha innflytelse i styret og aktivt ta eller få oppgaver hvis det er enighet om det i styret.
 • Blir vanlig styremedlem hvis noen trekker seg, eller må gå ut av styret.

(Kilde: Batteriet.no – Hva er et styre?)