Organisasjonshåndbok

Personvern og GDPR

Personvern handler om retten til å ha et privatliv og til å bestemme over egne personopplysninger. For frivillige organisasjoner handler det om at medlemmer og samarbeidspartnere skal ha tillit til hvordan deres persondata behandles.

GDPR

General Data Protection Regulation (GDPR) tok over for personopplysningsloven i 2018. Lovverket gjelder for alle virksomheter i EU og EØS. GDPR gir flere rettigheter for enkeltpersonen og flere plikter for organisasjonen enn tidligere.

Vi anbefaler organisasjoner å sørge for å ha personvernerklæring og faste rutiner for behandling av persondata.

Ha kontroll over:

  • Hvilke personopplysninger organisasjonen behandler
  • Hva opplysningene brukes til
  • Hva som er grunnlaget for behandlingen
  • Hvem som har tilgang
  • Hvilke rutiner/systemer dere har for de ulike personopplysningene

Unge Funksjonshemmede har en personvernerklæring som kan leses her.

Datatilsynet og Frivillighet Norge vet mye om lovverket og har laget en guide som tar deg gjennom det dere bør gjøre her (pdf format her). Datatilsynets personvernprinsipper kan leses her.