Organisasjonshåndbok

Nettvett

Noen tips til de som er aktive i organisasjoner og publiserer mye innhold på nett og sosiale medier:

 • Husk at du er representant for organisasjonen også på fritiden
 • Presiser at du ikke ytrer deg på vegne av organisasjonen, dersom det kan være tvil om din rolle.
 • Alle innlegg på sosiale medier er å betrakte som offentlige og tilgjengelige for alle. Det gjelder også for lukkede grupper, da innlegget kan kopieres med skjermdump og videreformidles. Vær derfor varsom med hva du kommenterer på og poster selv. Det kan være vanskelig å slette.
 1. Vær troverdig. Opptre nøyaktig, rettferdig, grundig og oversiktlig. Hold deg til fakta. Har du eller organisasjonen gjort en feil, innrøm det.
 2. Vær vennlig. Hold en ryddig og imøtekommende tone, og vær konstruktiv i diskusjoner.
 3. Vær profesjonell. Før du publiserer noe, tenk gjennom konsekvensene for organisasjonen din og eventuelt de som blir berørt av det du skriver. Tenk også om følgende:
 • Vern om konfidensiell informasjon
 • Vær varsom med bruk av bilder. Innhent samtykke
 • Ikke kommenter rykter og spekulasjoner
 • Ikke skriv negativt om andre personer, organisasjoner, virksomheter, tjenester, diagnoser etc.
 • Kritikkverdige forhold skal tas opp tjenestevei og aldri gjennom sosiale medier
 • Svar på innlegg og kommentarer i sosiale medier relativt raskt, og helst samme dag som de publiseres. Kort reaksjonstid reduserer risikoen for at negative innlegg sprer seg i sosiale medier, men bli enig med organisasjonen om frivillige skal bruke tid på dette på kvelden eller i helgen. For mye «jobb» i fritiden kan også bidra til at medlemmer mister motivasjon for vervet sitt.
 • Følg alltid med på «samtalen» etter at du har svart

 

 1. Du må ikke svare på absolutt alt, men svar alltid når kommentaren inneholder:
 • Faktafeil
 • Kommer fra en misfornøyd person
 • Inneholder spørsmål om organisasjonens tjenester eller oppgaver

Husk at du kan skjule kommentarer uten at forfatteren får beskjed om det. Slettes kommentaren, vil den som står bak få beskjed. Alle kommentarer som er krenkende eller formidler hatefulle ytringer bør skjules eller slettes. Det er viktig at følgene deres vet at organisasjonen ikke aksepterer slik aktivitet.

 

 1. Slett all reklame – innlegg fra andre brukere som er reklame hører ikke til på organisasjonens kanaler.

(Kilde: FFOs retningslinjer om sosiale medier)