Organisasjonshåndbok

Medlemmer

Her har vi samlet informasjon direkte relevant til medlemmer.

Kontingent

Kalles også medlemsavgift. I Norge må man som regel betale en fast sum for å være medlem i en organisasjon. Som medlem kan man benytte seg av organisasjonens tilbud, og være med å påvirke organisasjonen og stemme over saker som tas opp.

Ved å etablere et medlemsregister får dere oversikt over kontaktinformasjonen og kan se hvem som betaler. Husk at er veldig viktig å følge regler for håndtering av personopplysninger når man jobber med informasjon om medlemmer (link kap 5).

Å ha oversikt over medlemsmassen gir troverdighet utad. Publikum, presse og myndigheter i Norge forventer at organisasjonene kan dokumentere det medlemstallet de sier at det har. I tillegg kreves det oversikt over medlemsantall når man søker om penger.

Kriterier

Formålsparagrafen gir en god pekepinn på hvem som kan bli medlem i organisasjonen.

Noen organisasjoner stiller krav til hvem som kan bli medlem, for eksempel: alder, livssituasjon og diagnose. Andre organisasjoner er åpne for alle så lenge man betaler avgift og er enig i organisasjonens formål.

Ulike medlemskap gir forskjellige tilbud og rettigheter og pris.

 Ulike typer medlemskap

  • Ordinære medlemmer: Alle demokratiske rettigheter, møterett og stemmerett.
  • Støttemedlem: Normalt uten demokratiske rettigheter. For personer som ikke passer organisasjons medlemskriterier, og/eller ønsker å støtte økonomisk.
  • Kollektive medlemskap: Du er medlem av en hovedorganisasjon og automatisk medlem av ungdomsorganisasjonen fordi du er i en viss aldersgruppe.
  • Familiemedlemskap: Et hovedmedlem med demokratiske rettigheter, men hele husstanden har tilgang på tilbud og aktiviteter.

(Kilde: Frivillighet Norge – medlemmer)