Ansattnettverk

Unge funksjonshemmedes ansattnettverk er et forum for ansatte i organisasjonene.

I nettverket møter ansatte i organisasjonen ansatte i andre medlemsorganisasjoner. På møtene diskuterer deltakerne ulike problemstillinger som er viktige for organisasjoner for ungdom med nedsatt funksjonsevne og kronisk sykdom.

Informasjon om møter i nettverket blir sendt per epost til de ansatte i medlemsorganisasjonene. Dersom du er ansatt i en medlemsorganisasjon, og ikke har mottatt informasjon om ansattnettverket kan du kontakte oss.

Medlemstilbud

Påmelding til kurs om politisk påvirkning

Her kan du melde deg på kurshelgen Rustet for politisk påvirkning 23. - 25. november.

Har du en idé? Bruk oss til å søke ExtraExpress!

Våre medlemsorganisasjoner kan søke støtteordningen ExtraExpress.

Rådgivning til medlemsorganisasjoner

Vi rådgir våre medlemsorganisasjoner i ulike spørsmål.

Ansattnettverk

Unge funksjonshemmedes ansattnettverk er et forum for ansatte i organisasjonene.

Kurs for medlemsorganisasjoner

Unge funksjonshemmede kan holde kurs, foredrag og innlegg for våre medlemsorganisasjoner.

Håndbok for organisasjoner

Her finner du vår håndbok for å bygge en sterk og aktiv organisasjon.

Støtteordninger

Her finner du en oversikt over en rekke støtteordninger din organisasjon kan søke støtte til drift og prosjekter fra. Unge funksjonshemmede kan bistå i søknadsprosessen.

Våre ressurser

Unge funksjonshemmede lager rapporter, brosjyrer, filmer, foto og kampanjer. Vi deltar i høringer, og lager ulike typer arrangementer.

Påvirke politikken

Medlemsorganisasjonene kan påvirke Unge funksjonshemmedes politiske og organisatoriske arbeid.

Kontakt

Bilde av ansatt. Foto.

Mads Johansson

Økonomi- og organisasjonssjef

979 56 116