Organisasjonshåndbok

Tips til styret

10 tips til et år i styret

  1. Åpenhet. Alle parter skal avklare forventinger om arbeidet som kreves.
  2. Holdninge Vær bevisst på at signalene dere sender ut fra styret er med på å gi inntrykk av hvordan organisasjonen fremstår for andre.
  3. Inkludere. Vær tålmodig med de som aldri har sittet i et styre før og gi dem tid til å bli komfortable i rollen.
  4. Meld deg på kurs. Man kan alltid lære mer om ledelse og styrearbeid. Ta gjerne kontakt med Unge funksjonshemmede for veiledning. Det finnes også mange andre aktører som tilbyr kurs, som LNU (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner) og Frivillighet Norge.
  5. Kontakt. Som styremedlem jobber du for medlemmene. Ha kontakt med dem.
  6. Inspirer hverandre og organisasjonens medlemmer til å gjøre mer.
  7. Jobb jevnt gjennom hele året, heller flere styremøter enn for få.
  8. Økonomi. Vær nysgjerrig på økonomien. Man lærer utrolig mye om økonomi som styremedlem.
  9. Samarbeid. Er dere flere om oppgavene blir det mindre på den enkelte, i tillegg blir det morsommere. Husk varamedlemmene.
  10. Ha det gøy! Skap en hyggelig stemning rundt styremøtene, gjerne med mat og drikke, hvis dere kan møtes fysisk. Sørg for å sette av tid til å gjøre noe sosialt sammen i løpet av året

(Kilde: Frivillighet Norge – Organisasjonshåndboka)