Organisasjonshåndbok

Arrangement

Før du skal holde et arrangement er det en del ting du bør tenke på. Under er en kort sjekkliste:

 • Velg tema
 • Finn en form som passer til temaet dere har valgt.
 • Hvordan gjennomføre
 • Hvordan gjøre tilgjengelig

Målgruppe

Tenk på hvem dere lager arrangement for når dere velger tema og bidragsytere. Prøv å legge nivået et sted som passer for de som skal delta.

Ved debatt er det lurt å spisse temaet. En god debatt utrykke forskjellige meninger og argumenter skal være en plattform for å utfordre hverandres ståsted. Forbered en hovedproblemstilling. Tenk på hvem som kan være ordstyrer. Skal en av dere lede debatten eller skal dere ha en ekstern?

Hvis dere skal ha temakveld kan dere ha litt bredere tilnærming enn ved debatt. Kanskje er det en spesiell person eller et forbilde dere ønsker skal snakke eller lage et opplegg sammen med dere?

Begynn tidlig

Jo større arrangement, jo tidligere må programmet være klart. Det samme gjelder arbeidet med å tilrettelegge.

 • Lag en plan med konkrete oppgaver og fordel disse mellom dere med en tidsfrist.
 • Sett opp og gjennomfør møter hvor dere forteller om fremdrift og diskuterer spørsmål.
 • Utpek gjerne en leder eller ansvarlig i gruppa.

Invitere bidragsytere:

 • Ha en liste over personer dere vil invitere. Kanskje er den perfekte personen ikke tilgjengelig den dagen. Da må dere ha oversikt over andre aktuelle personer som kan fylle rollen.
 • Send invitasjon til én person av gangen på mail. Om dere får avslag, send til neste person på lista, for å unngå
 • Ring, og henvis til mailen hvis dere ikke får svar.
 • Ha en mal for invitasjon på mail med kort beskrivelse av organisasjonen, hva dere jobber med og hvorfor dere ønsker at vedkommende skal komme.

1-2 måneder før

 • Ha lokaler eller digital plattform på plass.
 • Kontroller tilgjengelighet for publikum. Tilgjengelighet.
 • Ha konkrete avtaler med foredragsholdere eller andre bidragsytere

 Følg opp

 • Minn bidragsytere på arrangementet ei uke i forveien for å være på den sikre siden.
 • Presentasjoner og annet innhold må sendes noen dager i forveien