Kurs for medlemsorganisasjoner

Unge funksjonshemmede kan holde kurs, foredrag og innlegg for våre medlemsorganisasjoner.

Kontakt oss for å booke et kurs. Vi tilpasser gjerne kursene til organisasjonens ønsker.

Kurstilbud

Organisasjonsutvikling

 • Oppstart og utvikling av organisasjoner
 • Regelverk for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner
 • Styrearbeid
 • Kommunikasjon og media
 • Politisk påvirkning
 • Hvordan starte internasjonalt arbeid og hvordan påvirke på internasjonalt nivå?
 • Likepersonsarbeid for ungdom

Arbeidsliv

 • Funksjonshemming og arbeidsliv: muligheter og rettigheter
 • Å være jobbsøker med nedsatt funksjonsevne

Utdanning

 • Tilrettelegging under utdanning

Levekår

 • Likestillings- og diskrimineringspolitikk

Ungdomshelse

 • Ung i helsevesenet
 • Overgang fra barn til voksen i helsevesenet
 • Brukermedvirkning for ungdom
 • Unge med sjeldne diagnoser
 • Kurs om seksuell helse og normer
 • Psykisk helse

Online-kurs

Webinar om internasjonalt arbeid (2015)

Her finner du lenker til vårt online-kurs om internasjonalt utviklingsarbeid og internasjonalt arbeid med samarbeidspartnere i Europa.