Organisasjonshåndbok

Nettside

En nettside bør markedsføres gjennom for eksempel et nyhetsbrev, på epost eller via Facebook. Ha tydelig informasjon om hvordan man kan bli aktiv og melde seg inn.

På hjemmesiden bør det være noe enkelt og greit som: «Ung med *relevant diagnose*?», «Vil du vite mer?», «Meld deg inn her»

Skriv også hvilke tilbud dere har: «Som frivillig hos oss får du…», «Vi kan tilby…»

Forslag til innhold:

  • Nyheter fra organisasjonen
  • Påmelding til nyhetsbrev
  • Aktivitetskalender og påmeldingsskjema
  • Chat (lag det her)
  • Blogg og diskusjonsforum
  • Elektronisk medlemsregister
  • Media som promoterer organisasjonen
  • Bildearkiv, lyd og video (kap 5)
  • Lenker til sosiale medier (Facebook, Instagram, Snapchat Youtube, Twitter, TikTok)

Hvis dere ikke har ansvar for å drifte nettsiden selv, ta kontakt med ungdoms-koordinator eller annen ansvarlig person (i hovedorganisasjonen eller eksternt) som har tilgang. Se Ressurser nederst i dette kapitlet for lenker til programmer man kan bruke til å lage nettsider.

Alle nettsider må ha en personvernerklæring. Unge Funksjonshemmedes personvernerklæring finnes her.