Organisasjonshåndbok

Rekruttere

Tips til hvordan en organisasjon kan rekruttere nye medlemmer.

  • Tilbud om opplæring. Som ny kan det kanskje virke skummelt å bli med i en organisasjon fordi man ikke helt vet hva det innebærer. Ved å ha opplæring er det større sjanse for at medlemmer forstår hva det det betyr i praksis. Jo mer kunnskap man får jo tryggere blir man på at man kan bidra på en god måte.
  • Konkrete tidspunkter. Noen organisasjoner velger å ha fokus på å rekruttere medlemmer ved konkrete tidspunkt i året. Mange diagnoser har en egen dag med fokus på seg. Kanskje er det en idé å lage en kampanje rundt denne dagen?
  • Hvem og hvor. Finn ut hvem som er i målgruppa deres og hvor dere treffer dem,
  • Vær aktiv. Når dere har funnet arenaene de oppholder seg i, vær aktive her og tilpass mot dem dere ønsker å nå ut til.
  • Oppdatert nettside. Ha godt synlig kontaktinformasjon.
  • Lavterskelaktiviteter. Ha åpne møter, for eksempel filmkveld, digitale leker, seminar eller grillfest.
  • Annonser/kampanjer. I aviser, nettsider eller sosiale medier. Det kan være dyrt å annonsere i aviser. På sosiale medier velger man selv hvor mye det skal koste. I tillegg kan man justere radius og aldergruppe, noe som bedrer sjanse for rekruttering.