Organisasjonshåndbok

Trygghet og etiske retningslinjer

Trygghet i organisasjon er viktig for at alle medlemmer skal trives og engasjere seg. Unge funksjonshemmede oppfordrer alle organisasjoner til å ha tiltak som sikrer dette i praksis.

Tiltak

  • En plan for målrettet og kontinuerlig arbeid for å skape en trygg organisasjonskultur og forebygge seksuell trakassering, overskridelser og overgrep.
  • Formelle tiltak: etiske retningslinjer – Last ned et eksempel her
  • Uformelle tiltak: ledertrening med fokus på god organisasjonskultur
  • Rutiner for varsling av krenkende handlinger. Sørg for at noen har ansvar for å ta imot og følge opp.

LNU vet mye om hva som skal til for å få en trygg organisasjon og har laget en veileder som viser hvordan man utvikler en trygg organisasjon steg for steg. Les den her.

Ved krise

Om det oppstår en krise eller ulykke, ha en beredskapsplan klar.

LNU har laget en mal for beredskapsplan som du kan laste nederst på siden deres her.

Ung.no om kriser og krisehåndtering