Organisasjonshåndbok

Stiftelsesmøte

Ved stiftelsesmøte lager medlemmer en formell avtale om å danne organisasjonen. Dere velger et styre, vedtar formål, og hva dere skal jobbe med.

Det må skrives stiftelsesprotokoll som deretter skal sendes til Brønnøysundregisteret. Leder eller generalsekretær bør registreres som kontaktperson ettersom denne personen får ansvar for å signere på vegne av organisasjonen (i enkelte saker som den eneste med fullmakt til dette). Ved å gjøre dette blir organisasjonen registrert, og dere får et organisasjonsnummer.

Under er litt mer informasjon om prosessen for å stifte en organisasjon.

 

Stiftelsesprotokoll

Kalles også stiftelsesdokument, og er et sammendrag/referat av organisasjonens første formelle møte. Protokollen er grunnlaget for registrering i Brønnøysundregisteret.

Se utkast til et stiftelsesdokument i denne lenken.

Forberedelser

 • Man må være minst to personer for å stifte en organisasjon. Sørg for at dere har nok folk som kan velges til styret.
 • Planlegg i god tid. Både initiativtakere og andre må forstå hvorfor organisasjonen blir til og hva dere skal jobbe med. Forbered hvordan møtet skal presenteres og lag en agenda (liste med oversikt over saker).
 • Finn egnet sted og tidspunkt.
 • Spre informasjon om stiftelsesmøtet.
 • Send ut innkalling minst 2-3 uker i forveien og gjerne en påminnelse noen dager før.
 • Inkluder forslag til aktiviteter/tilbud for medlemmer.

Dette skal vedtas:

 • Formålet med organisasjonen.
 • Regler for styret og årsmøte.
 • Regler for medlemmers forhold til organisasjonen.
 • Regler for trygghet i organisasjonen (se kapittel 5).
 • Budsjett.
 • Forslag til arbeidsplan: hva skal styret jobbe med den første tiden fram til det første ordinære årsmøte.

Interimsstyre

Styret som blir valgt i den første perioden kalles interimsstyre og er et midlertidig styre til organisasjonens første årsmøte, hvor et styre velges på nytt.

(Kilde: batteriet.no, Brønnøysundregisteret)