Organisasjonshåndbok

Media

Media er viktig fordi journalister stiller makthavere til ansvar for handlingene deres, men også fordi de formidler informasjon som er viktig for andre mennesker.

Når man jobber med media er det en ting som går igjen: forberedelse.

Journalister er like avhengig av at vi tipser dem om saker, som dere er avhengige av at de skriver om dere. Å snakke med media er en øvelsessak og noe man blir tryggere på etter hvert

KVISA

Alle journalister jobber etter det mediene kaller for «KVISA-regelen». KVISA står for konflikt, vesentlighet, identifikasjon, sensasjon og aktualitet, og gir en pekepinn på det som har nyhetsverdi. Sjekk om saken din oppfyller noen av punktene i denne regelen. Dersom du oppfyller ett av disse kriteriene kan du gå videre med saken.

Konflikt: Dersom dere er uenig med noen er det viktig å få det frem. Saken er mer interessant for journalisten om man kan si at man har en tydelig konflikt

Vesentlighet: Prøv å gjøre utspillet deres relevant for «mannen i gata». Da vil det være lettere for journalisten og leseren av avisa. Det bør ikke være for langt unna folks hverdag.

Identifikasjon: Er det lett å kjenne seg igjen i meningen din? Dersom dere fremmer en sak som er lett å identifisere seg med stiller dere sterkere når dere kontakten media

Sensasjon: Om saken er sensasjonell vil den være mer interessant og spennende. Det er for eksempel når det skjer noe uventet. For eksempel at Rødt og FrP er enige om noe.

Aktualitet: Ting som nettopp har skjedd eller snart kommer til å skje er interessant for journalister. Når en sak er dagsaktuell, er nyhetsverdien større. Ikke vent for lenge med å selge inn saker, og vær «på» når det skjer noe.

(Kilde: ungorg.no)

Forberedelser

  • Forberedelser Les saker som er skrevet om deres tema. Se om noen journalister eller medier har skrevet om det dere ønsker å selge inn. Dersom de har det, er det et tegn på at de er engasjert i saken din. Det øker sjansene for å komme til.
  • Ring. Før du ringer journalisten kan det være lurt å skrive ned en enkel oppsummering av saken. Mange journalister er travle, så gå rett til kjernen når du ringer. Last ned tips for hvordan å styre samtalen her
  • Epost. Man får ofte beskjed når man ringer om at man skal skrive en mail til dem. Gjør dette i forkant. Her bør man skissere enkelt hva saken handler om, samt to enkle sitater fra den som uttaler seg.
  • Sitatsjekk For at du skal ha muligheten til å kontrollere dine egne uttalelser opererer pressen med noe som kaller for «sitatsjekk». Det er din mulighet til å se at journalisten gjengir det du sier korrekt. Det er viktig at du spør om dette før intervjuet. Dersom du spør etter at intervjuet er gjennomført har du ikke rett på sitatsjekk.

(Kilde: Ung.org.no)