Organisasjonshåndbok

Budsjett

Budsjett

I budsjettet setter man opp tall for hva man tror ting kommer til å koste. I regnskapet skriver man opp hva ting faktisk kostet.

Hvis det er første gang dere skal sette opp et budsjett er det lurt å se på handlingsplanen. Se på aktivitetene dere ønsker å gjennomføre, hvor mange aktive dere er og hvor mye penger dere har. Innhent priser der dere kan, lag en oversikt over kostnadene for de forskjellige aktivitetene. Det samme gjelder for inntektssiden.

 

10 tips til budsjett

  1. Diskusjon: Før dere lager budsjett bør dere ha en diskusjon om hvilke aktiviteter som skal prioriteres, og hvor mye dere tror det vil koste. Hva vil dere satse på?
  2. Enighet: Budsjettet vedtas av årsmøtet. Alle medlemmer skal kunne komme med innspill og forslag til endringer, slik at alle kjenner at de kan stille seg bak de økonomiske rammene det neste året.
  3. Sammenheng: Det er en sammenheng mellom det dere vil gjøre og pengene som skal komme inn. Dersom kostnadene og inntektene ikke er sannsynlige har ikke budsjettet noen funksjon.
  4. Styring: Budsjettet er et styringsdokument som skal brukes i løpet av hele året, og må bygges opp slik at styret har mulighet til å omdisponere midlene underveis.
  5. Gjør det enkelt: Budsjettet skal være oversiktlig. Dere må ha nok detaljer til at dere ser hvordan pengene skal brukes, men ikke så mange detaljer at det blir uoversiktlig.
  6. Realisme: Ikke beregne større inntekt enn det er sannsynlig at dere skaffer (for eksempel ved søknader om støtte eller medlemskontingenter). Husk at hvis dere mottar støtte fra det offentlige er det sannsynlig at ubrukte midler må betales tilbake. Sørg derfor for å bruke de midlene dere får tildelt.
  7. Føre var: Det kan være lurt å legge inn en såkalt “buffer”. Bufferen er pengene dere har i bakhånd i tilfelle uforutsette utgifter.
  8. Inkludere: Dersom dere skal søke om støtte fra kommunen, fylkeskommunen eller andre, må dere inkludere et budsjett i søknaden. Her er det viktig at den støtten dere søker om er regnet inn, slik at dere viser hva støtten skal brukes til.
  9. Undersøke: Snakk med andre som har vært aktive i organisasjonslivet og som kjenner til hva ulike tjenester og aktiviteter ender opp med å koste.
  10. Inspirasjon: Meld deg på kurs for å lære mer om budsjett og økonomistyring.

(Frivillighet Norge, Organisasjonshåndboka)