Organisasjonshåndbok

Ressurser

Nyttige lenker:

  • Registrering i Enhetsregisteret og Frivilligregisteret finner du her.
  • Innmelding Samordnet registermelding kan gjøres her.
  • Brønnøysunds oversikt over lag og forening er tilgjengelig her.

Etableringsstøtte:

Maler:

  • Utkast til vedtekter finnes her
  • Mal til stiftelsesdokument her
  • Mal til vedtekter og stiftelsesprotokoll her