Organisasjonshåndbok

Ting å tenke over på forhånd

Under er en sjekkliste med ting dere bør tenke på ved oppstart av en organisasjon:

 • Hvorfor vil dere starte en organisasjon?
 • Hva er målet?
 • Hva skal dere gjøre?
 • Hvem er målgruppa – hvem ønsker dere å ha med?
 • Hva kan dere tilby medlemmene?
 • Hvem skal gjøre hva?
 • Hvor mye tid skal dere bruke på å jobbe?
 • Hvilke ressurser har dere til rådighet?
 • Hvordan skal dere finansiere driften?
 • Hvordan skaffer dere egnede lokaler?
 • Hvordan markedsføre organisasjonen?
 • Hvordan rekruttere?

(kilde: Frivillighet Norge)

 

Det er også verdt å merke seg at pasientorganisasjoner for unge i Norge kan se veldig forskjellige ut. Noen er helt selvstendige med egne vedtekter og økonomi og noen er del av voksenorganisasjonens struktur. Noen kan være små tette grupper, mens andre fungerer som nasjonalt nettverk.

Tenk over hvor selvstendige dere har mål om å være og hva som kan gjennomføres. Kanskje er dere avhengig av en voksenorganisasjon i startfasen? Kanskje noe i voksenorganisasjonen kan endres så dere får større selvstendig spillerom? Vurder hvordan dere kan oppnå målene deres på en bærekraftig måte.