Farger reflektert i glass

Farger reflektert i glass. (foto: Daniele Levis-Pelusi, Unsplash)

Nettverk for tillitsvalgte

Bli med i vårt nye nettverk for tillitsvalgte!

Unge funksjonshemmede utvider i år medlemstilbudene og vil gjerne invitere representanter fra medlemsorganisasjoner til å delta i vårt nye nettverk for tillitsvalgte!

Nettverket skal være en arena for å bygge kompetanse, utveksle erfaringer og bli kjent med andre tillitsvalgte. Nettverket skal fremme muligheter for samarbeid på tvers av ulike diagnoseorganisasjoner og gi organisasjonene bedre muligheter til å bidra inn i Unge funksjonshemmedes arbeid.

Møtene vil holdes 4 ganger i året og administreres av Unge funksjonshemmedes sekretariat. Den tillitsvalgte representanten har ansvar for videreformidling av relevant innhold til sin organisasjon.

For å delta i møter må tillitsvalgte først registrere seg via skjemaet under. De vil bli tilsendt mer informasjon om møtet fra Oda Oftung, organiasasjonsmedarbeider i sekretariatet.

Har du spørsmål om nettverket send en e-post til ingvild@ungefunksjonshemmede.no.

Registrer deg i nettverk for tillitsvalgte

  • Vi vil bruke informasjonen i forberedelse og gjennomføringen av møter som er del av Unge funksjonshememdes nettverk for tillitsvalgte. Uten samtykke kan ikke din interesse i nettverket registreres og du vil ikke bli sendt informasjon om møtene.

Kontakt

Ingvild smiler mot kameraet. Hun står foran en grønn busk og har på seg svart skjorte. Hun har langt blondt hår.

Ingvild Østli

Generalsekretær

911 49 594