Farger reflektert i glass

Farger reflektert i glass. (foto: Daniele Levis-Pelusi, Unsplash)

Nettverk for tillitsvalgte

Bli med i vårt nye nettverk for tillitsvalgte!

Unge funksjonshemmede utvider i år medlemstilbudene og vil gjerne invitere representanter fra medlemsorganisasjoner til å delta i vårt nye nettverk for tillitsvalgte!

Nettverket skal være en arena for å bygge kompetanse, utveksle erfaringer og bli kjent med andre tillitsvalgte. Nettverket skal fremme muligheter for samarbeid på tvers av ulike diagnoseorganisasjoner og gi organisasjonene bedre muligheter til å bidra inn i Unge funksjonshemmedes arbeid.

Møtene vil holdes 4 ganger i året og administreres av Unge funksjonshemmedes sekretariat. Den tillitsvalgte representanten har ansvar for videreformidling av relevant innhold til sin organisasjon.

For å delta i møter må tillitsvalgte først registrere seg via skjemaet under. De vil bli tilsendt mer informasjon om møtet fra Oda Oftung, organiasasjonsmedarbeider i sekretariatet.

Har du spørsmål om nettverket send en e-post til ingvild@ungefunksjonshemmede.no.

Registrer deg i nettverk for tillitsvalgte

  • Vi vil bruke informasjonen i forberedelse og gjennomføringen av møter som er del av Unge funksjonshememdes nettverk for tillitsvalgte. Uten samtykke kan ikke din interesse i nettverket registreres og du vil ikke bli sendt informasjon om møtene.

Kontakt

En kvinne smiler

Ingvild Østli

Generalsekretær

911 49 594