Organisasjonshåndbok

Søke støtte

Her er en rekke tips om hvordan man skal søke støtte for organisasjonen sin:

  • For å søke om penger må organisasjonen ha et organisasjonsnummer.
  • Se på budsjettet og årsplan for å få oversikt over hva dere vil oppnå̊, hvor mye penger dere har, og hvor mye dere skal søke om.
  • Les utlysningen nøye. En søknad krever minimum at du sender inn en søknadstekst, budsjett og kontaktinformasjon.

Hvor?

Det finnes ulike lokale, kommunale, statlige og private ordninger som tildeler midler til frivillige organisasjoner.

  • Se Unge funksjonshemmedes oversikt over ordninger som kan være aktuell for deres organisasjon her.
  • En oversikt over statlige støtteordninger finnes på regjeringens hjemmeside her.
  • Følg også med på kommunens hjemmesider.