To figurer i en seilbåt

Faglig påfyll med Redd Barna

Bli med på samarbeidsmøte med Redd Barna om inkludering på kultur- og fritidsarenaer

Meningsfull deltakelse på kultur- og fritidsarenaer er ikke et luksusgode, men en rettighet! Deltakelse i fritidsaktiviteter har enormt mye å si for hvordan vi utvikler oss, for nettverket vi blir en del av og for den fysiske og psykiske helsen vår.

Gjennom de siste årene har Unge funksjonshemmede jobbet aktivt både opp mot myndigheter og frivillighet for å bryte ned barrierer som unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer opplever i kultur- og fritidssammenheng. Vi opplever at flere organisasjoner har kommet på banen. Denne våren har blant annet Redd Barna utgitt rapporten «Fritid uten fordommer» og fått tre filmer laget av Mari Storstein.

Vi mener at budskapet vårt står sterkere når vi samarbeider med andre. Vi har også mye å lære av hvordan store organisasjoner i praksis jobber for å få oppmerksomhet og gjennomslag for sine kjernesaker. Derfor inviterer vi nå interesserte ansatte og tillitsvalgte i våre medlemsorganisasjoner til å bli med på et samarbeidsmøte med Redd Barna. I møtet skal vi snakke litt om arbeidet vi gjør på kultur- og fritidsfeltet.

Vi undersøker også hvor vi kan samarbeide med Redd Barna for å få større trykk på saker som er viktige for oss, og for dere enkeltvis. Samarbeid kan være aktuelt både på lokalt og nasjonalt nivå, så her kan medlemsorganisasjoner få mulighet til å etablere gunstig kontakt – og inspireres til måter de kan nå ut i media eller til lokalpolitikere. Det vil også bli mulighet til å gi generelle innspill til arbeidet vi gjør på kultur- og fritidsfeltet, og hva som bør inn i Unge funksjonshemmedes arbeids- og prinsipprogram.

Samarbeidsmøte er fredag 18. juni kl. 13-14:30 på Zoom. Lenke vil bli tilsendt deltagere på morgenen.

Foreløpig agenda:

  • Hvordan jobber Unge funksjonshemmede og Redd Barna for unges deltakelse på fritidsarenaer i dag?
  • Hva kan vi lære av Redd Barna sitt påvirkningsarbeid?
  • Hvordan kan vi bygge på hverandre og skape gode samarbeid?
  • Innspillsrunde: Unge funksjonshemmedes arbeids- og prinsipprogram (tema: kultur- og fritid)

Vi ønsker at du melder deg på innen utgangen av onsdag 16. juni.

For å delta, fyll ut registreringsskjemaet under: