Våre ressurser

Unge funksjonshemmede lager rapporter, brosjyrer, filmer, foto og kampanjer. Vi deltar i høringer, og lager ulike typer arrangementer.

Her finner du en oversikt over våre tilgjengelige ressurser.

Vi oppfordrer medlemsorganisasjonene til å benytte seg av ressursene. Dersom du ønsker å få tilsendt eller låne en ressurs, kan du kontakte oss.

 

Våre ressurser

Kurs

Unge funksjonshemmede lager ulike kurs og verktøy, for organisasjoner, unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom, fagpersoner og andre.

Prosjekter

Her får du oversikt over våre pågående prosjekter og du finner ressurser fra prosjektene.

Publikasjoner

Unge funksjonshemmede jobber med kunnskapsinnhenting og opplysning. Vi gir jevnlig ut politiske utredninger, håndbøker og brosjyrer om likestilling og deltagelse for unge med funksjonshemninger og kronisk syke.

Filmer

Vi lager opplysnings- og kampanjefilmer. Ta kontakt dersom du ønsker å få tilsendt en av våre filmer.

Høringsarkiv

Her finner du høringssvar fra Unge funksjonshemmede.

Nyhetsarkiv

Her finner du nyheter fra Unge funksjonshemmede.

Arrangementer

På denne siden finner du alle våre arrangementer.

Kampanjer

Her finner du Unge funksjonshemmedes kampanjer og kampanjer vi støtter.

Medlemstilbud

Påmelding til kurs om politisk påvirkning

Her kan du melde deg på kurshelgen Rustet for politisk påvirkning 23. - 25. november.

Har du en idé? Bruk oss til å søke ExtraExpress!

Våre medlemsorganisasjoner kan søke støtteordningen ExtraExpress.

Rådgivning til medlemsorganisasjoner

Vi rådgir våre medlemsorganisasjoner i ulike spørsmål.

Ansattnettverk

Unge funksjonshemmedes ansattnettverk er et forum for ansatte i organisasjonene.

Kurs for medlemsorganisasjoner

Unge funksjonshemmede kan holde kurs, foredrag og innlegg for våre medlemsorganisasjoner.

Håndbok for organisasjoner

Her finner du vår håndbok for å bygge en sterk og aktiv organisasjon.

Støtteordninger

Her finner du en oversikt over en rekke støtteordninger din organisasjon kan søke støtte til drift og prosjekter fra. Unge funksjonshemmede kan bistå i søknadsprosessen.

Våre ressurser

Unge funksjonshemmede lager rapporter, brosjyrer, filmer, foto og kampanjer. Vi deltar i høringer, og lager ulike typer arrangementer.

Påvirke politikken

Medlemsorganisasjonene kan påvirke Unge funksjonshemmedes politiske og organisatoriske arbeid.

Kontakt

Bilde av ansatt. Foto.

Mads Johansson

Økonomi- og organisasjonssjef

979 56 116