Våre ressurser

Unge funksjonshemmede lager rapporter, brosjyrer, filmer, foto og kampanjer. Vi deltar i høringer, og lager ulike typer arrangementer.

Her finner du en oversikt over våre tilgjengelige ressurser.

Vi oppfordrer medlemsorganisasjonene til å benytte seg av ressursene. Dersom du ønsker å få tilsendt eller låne en ressurs, kan du kontakte oss.

 

Våre ressurser

Kurs

Unge funksjonshemmede lager ulike kurs og verktøy, for organisasjoner, unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom, fagpersoner og andre.

Prosjekter

Her får du oversikt over våre pågående prosjekter og du finner ressurser fra prosjektene.

Publikasjoner

Unge funksjonshemmede jobber med kunnskapsinnhenting og opplysning. Vi gir jevnlig ut politiske utredninger, håndbøker og brosjyrer om likestilling og deltagelse for unge med funksjonshemninger og kronisk syke.

Filmer

Vi lager opplysnings- og kampanjefilmer. Ta kontakt dersom du ønsker å få tilsendt en av våre filmer.

Høringer og høringsarkiv

Her finner du pågående høringer og høringssvar fra Unge funksjonshemmede.

Nyhetsarkiv

Her finner du nyheter fra Unge funksjonshemmede.

Arrangementer

På denne siden finner du alle våre arrangementer.

Kampanjer

Her finner du Unge funksjonshemmedes kampanjer og kampanjer vi støtter.

Medlemstilbud

Stønadsordninger

En oversikt på stønadsordninger som kan være relevant for din organisasjon eller medlemmene deres.

Faglig påfyll med Redd Barna

Bli med på samarbeidsmøte med Redd Barna om inkludering på kultur- og fritidsarenaer

Håndbok for organisasjoner

Her finner du vår håndbok for å bygge en sterk og aktiv organisasjon.

Kurs om politisk påvirkning

Vi inviterer deg til et digitalt kurs med en praktisk tilnærming til politisk påvirkning.

Nettverk for tillitsvalgte

Bli med i vårt nye nettverk for tillitsvalgte!

Har du en idé? Bruk oss til å søke Ekspress!

Våre medlemsorganisasjoner kan søke støtteordningen Ekspress

Rådgivning til medlemsorganisasjoner

Vi rådgir våre medlemsorganisasjoner i ulike spørsmål.

Ansattnettverk

Unge funksjonshemmedes ansattnettverk er et forum for ansatte i organisasjonene.

Kurs for medlemsorganisasjoner

Unge funksjonshemmede kan holde kurs, foredrag og innlegg for våre medlemsorganisasjoner.

Støtteordninger

Her finner du en oversikt over en rekke støtteordninger din organisasjon kan søke støtte til drift og prosjekter fra. Unge funksjonshemmede kan bistå i søknadsprosessen.

Våre ressurser

Unge funksjonshemmede lager rapporter, brosjyrer, filmer, foto og kampanjer. Vi deltar i høringer, og lager ulike typer arrangementer.

Påvirke politikken

Medlemsorganisasjonene kan påvirke Unge funksjonshemmedes politiske og organisatoriske arbeid.

Kontakt

Ingvild smiler mot kameraet. Hun står foran en grønn busk og har på seg svart skjorte. Hun har langt blondt hår.

Ingvild Østli

Generalsekretær

911 49 594