Organisasjonshåndbok

Ung i organisasjon

Som ung i din organisasjon har du viktig erfaringskunnskap som du kan bidra med. Hvis du er helt ny i en organisasjon kan det kanskje se overveldende ut å ha verv og ansvar, men å bidra i organisasjonen kan gjøres på mange forskjellige måter.

Ikke alle oppgaver i en organisasjon handler om å styre økonomi, lede møter eller være med på konferanser. Å bidra til samhold er en viktig måte å medvirke på. Digitalt kan det være å ha jevnlig møter på Teams, inviterer til onlinespill, plattformer som Minecraft eller ha digitale festleker på Drawful. Lag spillelister eller quiz. Kanskje kan du være ansvarlig for Instagram-kontoen en uke? Kanskje kan du planlegge en aktivitet til eventuell sommerleir.

Ønsker du å lære om ledelse, eller påvirke politikere sammen med gruppen din, kan et tillitsverv være perfekt for deg. Dere kan holde foredrag eller komme med innspill under fagkonferanser om egne erfaringer, bidra til kronikker, populærvitenskap eller medlemsbladet. Dere kan planlegge arrangement om temaer dere vil lære mer om.

I frivillige organisasjoner er det rom for å vokse i rollen. Oppgaver og ansvar kan fordeles og tilpasses, eller gå på rundgang. Husk at det alltid vil være noen andre i organisasjonen du kan spørre om det du lurer på. Lista ligger kanskje ikke like høyt som du tror.

Likepersonarbeid er et av de viktigste tilbudene pasientorganisasjoner har. Unge Funksjonshemmede har utviklet en håndbok i likepersonarbeid som du kan lese her.