Organisasjonshåndbok

Tilgjengelighet

Tilgjengelighet dekker en rekke ulike behov hos brukere og kan omhandle alt fra å ha en rampe til et konferansesenter, tegnspråktolk eller til og med velge allergi-vennlige lokaler. Under er en rekke ting for deg og organisasjonen din å lese om.

 • Bufdir har informasjon om hva universell utforming er for ulike personer og kan leses her.
 • Råd og tips om tilrettelegging av møter, seminarer og konferanser her.
 • Les om hvordan man kommuniserer og kan gi informasjon her.
 • Informasjon om forskjellige typer sansetap spesielt for personer med nedsatt hørsel finnes her.
 • Kunnskapsbanken har informasjon om tilrettelegging ved funksjonshemming og universell utforming her.
 • Lov om likestilling og forbud mot diskriminering her

Innhent informasjon

 • Beskrivelse av hva som er tilgjengelig:
  • Beskriv forholdene, eventuelle begrensninger og valg som er gjort.
  • Det er viktig å oppgi kontaktinformasjon hvor man kan få svar på spørsmål.
  • Tilgjengelighetsbeskrivelse laget av Bufdir:

Eksempel på tilgjengelighetsbeskrivelse.

Etterspør informasjon

I påmeldingsskjema bør deltakere kunne gi viktig informasjon til arrangøren. Det kan gjelde:

 • Har med ledsager
 • Har med førerhund
 • Bruker rullestol, manuell eller elektrisk
 • Trenger tegnspråktolk (eventuelt skrivetolk)
 • Trenger teleslynge
 • Trenger spesiell diett eller meny (vegetar, laktosefri, glutenfri, uten nøtter, fisk og skalldyr, etc.)
 • Andre allergier (parfyme, dyr, røyk, etc.)
 • Annet

 Hensyn som bør tas ved evt. innkvartering:

 • Behov for allergirom og allergisengetøy (syntetisk dyne og pute)
 • Behov for rom som er tilrettelagt for rullestolbrukere

Det er viktig å bekrefte påmeldinger og registreringer av innmeldte behov. Dersom deltakerens spesielle ønsker ikke kan imøtekommes, må vedkommende få klar tilbakemelding om dette.

(Kilde: Bufdir, universell utforming og tilgjengelighet)

 Informasjon om diagnose

Trenger arrangørene informasjon om folks diagnose? Deltagere kan eventuelt fylle ut et skjema som kun 1-2 personer har tilgang til. (Se kapittel 5)

Allergier

Oppfordre til å møte opp uten parfyme, etterbarberingsvann etc.

Sørg for at planter og blomster er allergivennlige. Gi informasjon om tepper da dette kan forårsake allergiske reaksjoner og astma. Merk ingredienser som kan forårsake en reaksjon. For tips se rådene fra Mattilsynet her.

Tolk

Ansvarlige må sette en frist for å sende inn informasjon og så videresende dette til NAV. Jo før man som arrangør tar kontakt med tolketjenesten, jo større er muligheten for at man får til et samarbeid som kan gi et godt tilrettelagt arrangement/møte for tolkebrukere.

Se mer informasjon på NAV Hjelpemiddelsentral, tolketjenesten.

Adkomst

Forsikre om at lokalene er tilgjengelige for folk som bruker rullestol eller andre hjelpemidler. Sjekklisten under kan være et praktisk redskap. Bruke hele, eller velg ut elementer som er spesielt viktig for ditt arrangement: Sjekklister samlet.

Program

Tilgjengeligheten påvirkes også av hvordan programmet legges opp.

 • En økt bør ikke vare lenger enn 60 minutter, og det bør være pauser mellom programpostene. Om det er digitalt 30 – 45 min.
 • Hold tidsskjemaet. Mange legger planer etter det oppsatte programmet, for eksempel medisinering i forbindelse med mat eller avtaler om transport.
 • Sett av tid til forflytning i forbindelse med gruppearbeid, måltider og lignende.

Snakke for en forsamling

 • Bruk mikrofon – også når det er relativt få deltakere – for noen kan være avhengige av teleslyngeanlegg eller FM-utstyr.
 • Snakk tydelig og ikke for fort. Vær spesielt oppmerksom når det brukes tolk.
 • Gjenta spørsmål som stilles av publikum som ikke har mikrofon.
 • Ha ansiktet vendt mot publikum.
 • Bilder, diagram og lignende som vises, bør beskrives muntlig.
 • Alt skriftlig bør leses opp, både fra lysbilder, tavle og flip-over. Beskriv det du peker på. Unngå ord som «her», «der», «slik» og «sånn» uten å beskrive det nærmere.
 • Unngå å stå i motlys (eks. mot vindu). Gode lysforhold letter munnavlesning.
 • Referer muntlig innhold i videoer og filmsnutter hvis disse ikke er tekstet eller synstolket.
 • Avklar med foredragsholderne om enkeltpersoner får lov til å gjøre opptak av innleggene.

Tekst

Presentasjoner bør være lettleste, lett forståelige og intuitive. Oppsettet skal være en hjelp til å forstå budskap. Bufdirs retningslinjer anbefales – les deres råd til foredragsholdere her og deres tips til utforming av trykte og elektroniske dokumenter her

Universell utforming av nettsider og apper

Hovedregelen er at IKT-løsningene i Norge skal være universelt utformet. Forskriften henter kravene fra Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG 2.0). Digitaliseringsdirektoratet har laget en nettside som veileder hvordan man kan få det til her.