En gruppe mennesker holder opp stemmekort. Foto.

På generalforsamlingen bestemmer medlemsorganisasjonene hva Unge funksjonshemmede skal jobbe for, og hvem som skal lede organisasjonen. Foto: Tora Hope

Påvirke politikken

Medlemsorganisasjonene kan påvirke Unge funksjonshemmedes politiske og organisatoriske arbeid.

Generalforsamlingen og verv

Generalforsamlingen er Unge funksjonshemmedes øverste beslutningsorgan. Her blir organisasjonens overordnede politikk og satsningsområder avgjort. Generalforsamlingen bestemmer hvem Unge funksjonshemmede skal være, hva vi skal gjøre og hvem som skal ha ansvaret for å gjøre det. En viktig kanal for å påvirke hva Unge funksjonshemmede skal jobbe med er derfor å delta som delegat på generalforsamlingen eller å melde inn saker til generalforsamlingen i forkant.

Representanter fra våre medlemsorganisasjoner kan i tillegg få mulighet til å påvirke arbeidet i Unge funksjonshemmede gjennom å stille til valg som styremedlem, varamedlem, valgkomitémedlem eller kontrollkomitémedlem.

Innspill og forslag

Unge funksjonshemmede arrangerer også flere frokostmøter, workshops og innspillsmøter der medlemsorganisasjonene er velkomne til å ytre sine meninger. Utover dette tar Unge funksjonshemmedes styre løpende imot innkomne forslag til saker organisasjonen bør se nærmere på.

Medlemstilbud

Stønadsordninger

En oversikt på stønadsordninger som kan være relevant for din organisasjon eller medlemmene deres.

Faglig påfyll med Redd Barna

Bli med på samarbeidsmøte med Redd Barna om inkludering på kultur- og fritidsarenaer

Håndbok for organisasjoner

Her finner du vår håndbok for å bygge en sterk og aktiv organisasjon.

Kurs om politisk påvirkning

Vi inviterer deg til et digitalt kurs med en praktisk tilnærming til politisk påvirkning.

Nettverk for tillitsvalgte

Bli med i vårt nye nettverk for tillitsvalgte!

Har du en idé? Bruk oss til å søke Ekspress!

Våre medlemsorganisasjoner kan søke støtteordningen Ekspress

Rådgivning til medlemsorganisasjoner

Vi rådgir våre medlemsorganisasjoner i ulike spørsmål.

Ansattnettverk

Unge funksjonshemmedes ansattnettverk er et forum for ansatte i organisasjonene.

Kurs for medlemsorganisasjoner

Unge funksjonshemmede kan holde kurs, foredrag og innlegg for våre medlemsorganisasjoner.

Støtteordninger

Her finner du en oversikt over en rekke støtteordninger din organisasjon kan søke støtte til drift og prosjekter fra. Unge funksjonshemmede kan bistå i søknadsprosessen.

Våre ressurser

Unge funksjonshemmede lager rapporter, brosjyrer, filmer, foto og kampanjer. Vi deltar i høringer, og lager ulike typer arrangementer.

Påvirke politikken

Medlemsorganisasjonene kan påvirke Unge funksjonshemmedes politiske og organisatoriske arbeid.

Kontakt

Ingvild smiler mot kameraet. Hun står foran en grønn busk og har på seg svart skjorte. Hun har langt blondt hår.

Ingvild Østli

Generalsekretær

911 49 594