Organisasjonshåndbok

Regnskap

Regnskap

Regnskapet er en oversikt over hva organisasjonen har brukt pengene på. Der budsjettet viser hvor mye dere tror dere kommer til å bruke, viser regnskapet hvor mye dere faktisk har brukt.

En hovedregel er at all økonomisk aktivitet skal føres i regnskapet. Dette er også et krav fra skattemyndighetene.

I tillegg er det enklere å ha tillit til hverandre fordi dere vet at det ikke er mulig å misbruke organisasjonen økonomisk når man fører regnskap.

10 tips for å bygge regnskap

  1. Bruk god tid: Før regnskapet så nøyaktig som mulig.
  2. Detaljer: Alle føringer i regnskapet må ha en dato som forteller når pengene ble brukt og hva de ble brukt til.
  3. Opplæring: Sørg for at de som fører regnskapet har nok kunnskap.
  4. Budsjett: Grupper inntekter på samme måte i budsjett og regnskapet for å kunne sammenligne og finne forskjeller.
  5. Oppfølging: Lag gode rutiner. Før regnskapet regelmessig hele året.
  6. Struktur: Følg regnskaps strukturen uten “snarveier”
  7. Slapp av: Regnskapet skal vise hva som skjedde. Det vil som regel avvike noe fra budsjettet
  8. Samle på alt: Ta vare på kvitteringer, kontoutskrifter, fakturaer etc.
  9. Rapporter: Gå gjennom regnskapet på hvert styremøte så styret er orientert.
  10. Fordel ansvaret: Sørg for at flere kjenner og er involvert i regnskapet

(Kilde: Frivillighet Norge – Organisasjonshåndboka)