Organisasjonshåndbok

Tips til årsmøte

10 tips til årsmøte

  1. Planlegging. Start tidlig. Sjekk vedtektene for tidsfrister for innkalling og utsending av sakspapirer. Planlegg tilrettelegging fysisk/digitalt.
  2. Forslag til saker. Alle medlemmer kan sende inn forslag til saker de ønsker at årsmøtet skal behandle. Disse må sendes skriftlig innen en gitt tidsfrist.
  3. Forbered sakene. Sett av god tid til dette. Det skal lages forslag til nytt budsjett og arbeidsplan for organisasjonen, skrives årsmelding, og regnskapet må være ferdig og revidert.
  4. Innkalling. Sørg for at medlemmene har mottatt innkallingen senest 14 dager før årsmøtet.
  5. Valgkomité. Komiteen bør i god tid ha funnet kandidater til styret. Alle som skal anbefales bør informeres før årsmøtet. Hvis det er noen kandidater valgkomiteen ikke vil anbefale, må de også få beskjed.
  6. Møteledelse. Velg en person som skal styre møtet. Det bør være noen andre enn styreleder. Møteleder bør ved starten gå gjennom hvordan årsmøtet gjennomføres, og forklare hvordan man tegner seg til innlegg. La møtedeltagerne få stille spørsmål hvis det er noe i saksgangen de ikke forstår.
  7. Orden. Vær godt forberedt og pass på at dere har ekstra kopier av sakspapirene. Det kan være lurt å ha tilgang til en kopimaskin.
  8. Vedtekter. Se på vedtektene for å være sikre på at dere følger spillereglene.
  9. Hygge! Gjør noe sosialt etterpå. Bestill mat (husk å spørre om allergier) eller arranger noe sosialt.
  10. Takk. Husk å takke de som ikke lenger skal sitte i styret og andre som har hjulpet til med årsmøtet.

 

(Frivillighet Norge – Organisasjonshåndboka)