Organisasjonshåndbok

Årsrapport

Årsrapporten er et offentlig dokument som forklarer organisasjonens aktiviteter og hva som har skjedd det siste arbeidsåret. Den skrives av styret og må underskrives av alle styremedlemmene for å være gyldig.

Ta utgangspunkt i fjorårets handlingsplan når dere skal skrive årsmelding. Slik ser dere hva som ble gjennomført og hva dere ikke har gjennomført av planene fra i fjor.

Årsrapporten er et kontrolldokument for bevilgende myndigheter, et historiedokument for organisasjonen, og til hjelp for fremtidige styrer. Årsrapporten må som regel legges ved når dere søker økonomisk støtte eller om medlemskap i paraplyorganisasjoner.

Innhold

  • Referat fra forrige årsmøte
  • Hvem som sitter i styret
  • Hvem som har andre verv i organisasjonen
  • Sammendrag av referatene fra styremøtene
  • Informasjon om arrangementer organisasjonen har holdt eller deltatt på: kurs, temakvelder, prosjekter og sosiale arrangementer. Nevn gjerne kort hvordan det gikk.
  • Forklaring på hvorfor man ikke har gjennomført enkelte ting som står i handlingsplanen

(Frivillighet Norge)