Organisasjonshåndbok

Handlingsplan og årsjul

Handlingsplan

En handlingsplan skal inneholde alt dere har tenkt å gjøre i året som kommer og må henge sammen med budsjettet dere har.

  • Skal dere ha faste møter?
  • Skal dere ha kurs – om hva, når, og hvor?
  • Skal dere gjøre noe sosialt? I så fall hvor og når?

Planen skal være et hjelpemiddel for organisasjonen og en pekepinn til de som gir dere penger om hvor høy aktivitet dere planlegger.

Sett opp et skjema hvor dere kan krysse av for oppgavene ettersom de er gjort for eksempel i Excel.

Eksempel:  enkel_mal_handlingsplan_excel

 

Årshjul

Et årshjul kan være en enkel og oversiktlig måte å holde orden på hva som skjer i løpet av et år. Her fører dere inn det viktigste, og på den måten får oversikt over travle perioder, eller perioder med plass til for eksempel aktivitet. Årshjulet kan bli formidlet på mange ulike måter (farget hjul, regneark), velg den som passer best for din organisasjon.