Organisasjonshåndbok

Politisk påvirkning

Unge med funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom er eksperter på sin egen situasjon og vet hvilke utfordringer man møter i hverdagen. Som organisert gruppe har dere en unik mulighet til å peke på dette og komme med forslag til hvordan det kan gjøres på en bedre måte.

Det er både morsomt og utfordrende å drive med politisk påvirkning. Veien til politisk gjennomslag kan være lang, men gjennom arbeidet er dere med på å forandre samfunnet til det bedre.

For å påvirke politikere trengs:

 • Kunnskap om saken
 • Riktig timing
 • Evne til å fremføre et budskap
 • Bygge gode relasjoner med de du vil påvirke

(Kilde:ungorg.no, politikk)

Hvor starter man

Kartlegg utfordringer og snakk med medlemmene. Noter underveis. Finn konkrete forslag på hva som skal til for å gjøre situasjonen bedre. Skriv ned saker og forslag på en oversiktlig måte.

Få politisk oversikt

 • Les partiprogrammene til de forskjellige partiene
 • Søke opp hvem som sitter på stortinget, fylkestinget eller kommunestyret for disse partiene.
 • Les om hva partiet mener om temaet dere er opptatt av. Gjør et grundig forarbeid:
  • Hvem er på deres side i saken?
  • Hvem kan bli på deres side?
  • Hvem er allerede motstandere og hvem kan komme til å bli motstandere?

Andre på feltet:

 • Hvem mener noe om saken?
 • Hvem har en stemme i offentligheten?
 • Hva mener ledende interesseorganisasjoner på feltet?
 • Det kan være nyttig å opprette kontakt med andre som er opptatt av de samme tingen som dere.
 • Ha møter hvor dere kan utveksle ideer eller gå sammen for å få synlighet i media, holde aksjoner og være synlige for flere.

Ta kontakt

På stortinget.no finner dere kontaktinformasjon til de fleste folkevalgte i nasjonalt. Kommunene og fylkeskommunene har også nettsider med slike oversikter.

 • Kontakt aktuelle politikere om saken og be om et møte ved å sende et brev via e-post.
 • Informasjon om saken bør være så kort og konkret som mulig, maks én side.
 • Planlegg og gjennomfør møter med politikerne som har svart positivt på forespørselen.
 • Send e-post med oppsummering av saken både før og etter møtet.
 • Tips: Ta kontakt med ungdomspartiene og se om dere kan få til et samarbeid!

Forberedt på diskusjon.

Politikere vil kanskje ikke se den samme løsningen som dere foreslår. Lytt, vurder og diskuter forskjellige løsninger og ikke vær redd for debatt. Det er ofte i diskusjoner at man får vist at man har de beste argumentene. Eventuelt finner nye løsninger.

Følg opp

 • Hvis en politiker er enig med deg, så prøv å få dem til å forplikte seg til saken deres.
 • Hold kontakten og følg opp frem mot behandlingen, men ikke mas for mye, det kan ha motsatt effekt.
 • Dere kan være til stede på møter der saken deres skal besluttes.
 • I forkant av møtet kan dere sende en e-post til politikere dere ikke har hatt kontakt med om saken.

Selv om saken blir vedtatt er ikke arbeidet ferdig: Spør politikerne om når saken blir gjennomført, hva fremdriftsplanen er, og om det prioriteres.

Tidspunkter

Politiske prosesser tar lang tid og endring må ofte gjennom flere ledd. Finn ut hvilke tidspunkter politikerne behandler saker og tar beslutninger. Det er viktig at dere legger frem saker til riktig tid. Hvis ikke kan dere risikere å fremme et forslag uka etter at pengene er delegert, og det er et år til neste gang.

Underveis kan dere jobbe aktivt med å innhente mer informasjon og skape synlighet rundt saken deres.

(Kilde:ungorg.no, politikk)