Organisasjonshåndbok

Tips til rapportering

10 tips for rapportering

  1. Krav. Se på retningslinjene til støtteordningen og sjekk hvilke krav som stilles til rapporten.
  2. Form. Det kan også være at støttegiverne har krav til formen på rapporten. Skal den for eksempel skrives i eget skjema?
  3. Delrapport. Mens dere jobber med et prosjekt, kan det være lurt og lage en såkalt «delrapport» underveis for å holde oversikten.
  4. Regnskap. Før prosjektregnskap underveis. Slik sikrer dere at dere holder budsjettet. Det er viktig å sjekke med støttegiveren om de krever revisjon av regnskapet, og i så fall må det settes av god tid til dette slik at rapport og regnskap leveres i tide.
  5. Gjennomføring. Har dere overholdt planen dere beskrev i søknaden? Hvis ikke, hva var grunnen til det? Det trenger ikke å være krise hvis dere ikke har klart å gjennomføre alt. De fleste støtteordninger har forståelse så lenge det kan bli forklart.
  6. Mål. Dere har et formål for organisasjonen, og kanskje et mer konkret formål for det dere søkte støtte til. Har dere oppnådd målene?
  7. Erfaringer. Hva har dere lært? Beskrivelse av erfaringer gjør at andre i organisasjonen som leser rapporten kan lære av dem og kanskje gjennomføre et tilsvarende prosjekt.
  8. Resultater. Hva skal dere gjøre med erfaringene dere har gjort? Tenk over hvordan dere kan ta det videre i organisasjonen.
  9. Frist I. Mange støtteordninger har en tidsfrist, som betyr at dersom pengene ikke brukes innenfor denne fristen, må de betales tilbake.
  10. Frist II. Husk å sende inn rapporten i tide. Dersom dere ikke overholder fristen, kan det føre til at dere må betale tilbake tilskuddet.

(Frivillighet Norge, Organisasjonshåndboka)