Støtteordninger

Her finner du en oversikt over en rekke støtteordninger din organisasjon kan søke støtte til drift og prosjekter fra. Unge funksjonshemmede kan bistå i søknadsprosessen.

Driftsstøtte

For mange ungdomsorganisasjoner er den statlige driftsstøtteordningen for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner den viktigste inntektskilden.

Ordningen gir driftsstøtte til nasjonale organisasjoner, som oppfyller kriteriene til medlemstall, utbedring, demokrati og rapportering. Ordningen er i hovedsak rettet mot organisasjoner for ungdom under 26 år, og det er kun disse medlemmene som teller med i beregningsgrunnlaget for statsstøtten.

Unge funksjonshemmede kan bistå medlemsorganisasjoner som ønsker å søke driftstilskudd.

Les om frister og krav til søknad på Fordelingsutvalgets nettsider.

Nasjonale støtteordninger

Stiftelsen Dam

Frivillige, humanitære organisasjoner kan søke midler til helseprosjekter og forskning. Våre medlemsorganisasjoner kan søke støtte til mindre prosjekter gjennom ordningen ExtraExpress. Kontakt oss for å søke Ekspress.

Stiftelsen Dams nettsider.

Studieforbundet Funkis

Støtter opplæringstiltak som kurs og studieringer for funksjonshemmede. Støtten gis til organisasjoner som er medlemmer av Studieforbundet Funkis. Mange av Unge funksjonshemmedes medlemsorganisasjoner er medlemmer gjennom sin moderorganisasjon.

Studieforbundet Funkis sine nettsider.

Stiftelsen Sophies Minde

Stiftelsen fordeler midler til frivillige organisasjoner, foreninger og lignende som gjennomfører tiltak for grupper under stiftelsens formål.

Stiftelsen Sophies Mindes nettsider.

TUBFRIM

Halvparten av TUBFRIMs overskudd fordeles til organisasjoner som driver helse- og trivselsfremmende foretak for barn og unge med funksjonshemning.

TUBFRIMs nettsider.

Aktiv Ungdom – EUs støtteordning for ungdomsprosjekter

Aktiv Ungdom gir støtte til grupper av ungdom i alderen 15-30 år som vil sette i gang lokale, nasjonale eller internasjonale prosjekter.

Aktiv Ungdoms nettsider.

Frifond

Frifond er en statlig støtteordning som gir støtte til lokale prosjekter for ungdom under 26 år.

Frifonds nettsider.

LNU Mangfold og inkludering

Mangfold og inkludering er en støtteordning for barn og unge som ønsker å utvikle prosjekter som setter fokus på mangfold, holdninger og deltakelse.

LNUs Mangfold og inkludering nettsider.

LNU Kultur

LNU Kultur er støtteordningen for dere som vil sette i gang med et nytt og spennende kulturprosjekt i egen organisasjon.

LNU Kultur nettsider.

LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv

En støtteordning hvor organisasjoner kan søke om mellom 50.000 og 400.000 kroner til prosjekter og aktiviteter retta mot barn og unge.

LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv nettsider.

Storebrands «Vi heier på»-konkurranse

Støtter prosjekter innen miljø, samfunn, læring, utvikling, liv og helse.

Storebrands «Vi heier på»-konkurranse nettsider.

Prinsesse Märtha Louises Fond

Støtter tiltak for i Norge for hjelp til barne med funksjonshemning.

Prinsesse Märtha Louises Fonds nettsider.

Legathåndboken

I Legathåndboken finnes en oversikt over alle landets legater og stipender. Mange av disse er det også mulig å søke på for prosjekter og tiltak for funksjonshemmet ungdom.

Legathåndbokens nettsider.

Internasjonale støtteordninger

Clara Lachmanns fond

Støtter tiltak som fremmer skandinavisk felleskap.

Clara Lachmanns fonds nettsider.

Nordisk barne- og ungdomskomites prosjektstøtte

Støtter samarbeid mellom nordiske barne- og ungdomsorganisasjoner, foreninger og andre grupper som arbeider for, med og blant barn og ungdommer i minst tre land eller selvstyrte områder.

Nordisk barne- og ungdomskomites prosjektstøttes nettsider.

Erasmus+: Aktiv Ungdom

Støtter prosjekter med ungdom og de som jobber med ungdom. Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.

Erasmus+ nettsider.

LNU Demokratimidlene

Demokratimidlene er ein støtteordning for barne- og ungdomsorganisasjonar i Noreg som samarbeider med organisasjonar i Aust-Europa. Formålet er å styrke det unge sivilsamfunnet.

LNU Demokratimidlene nettsider.

LNU utvekslingsprogrammet Right to Participate

Utvekslingsprogram mellom barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge og deres søsterorganisasjoner i Afrika, Latin Amerika, Asia og Midtøsten. Utveksling av ledere mellom 3 og 10 måneder.

LNU utvekslingsprogrammet Right to Participate nettsider.

Tilskudd fra utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet har flere tilskuddsordninger som kan være aktuelle.

Utenriksdepartementets oversikt over tilskuddsordninger.

Utenriksdepartementets tilskudd til informasjon om europeisk samarbeid

Tilskudd til nettverksbygging i Europa.

Utenriksdepartementets tilskudd til informasjon om europeisk samarbeid nettsider.

 

Ønsker du rådgivning i søknadsprosessen? Kontakt oss gjerne!

Medlemstilbud

Stønadsordninger

En oversikt på stønadsordninger som kan være relevant for din organisasjon eller medlemmene deres.

Faglig påfyll med Redd Barna

Bli med på samarbeidsmøte med Redd Barna om inkludering på kultur- og fritidsarenaer

Håndbok for organisasjoner

Her finner du vår håndbok for å bygge en sterk og aktiv organisasjon.

Kurs om politisk påvirkning

Vi inviterer deg til et digitalt kurs med en praktisk tilnærming til politisk påvirkning.

Nettverk for tillitsvalgte

Bli med i vårt nye nettverk for tillitsvalgte!

Har du en idé? Bruk oss til å søke Ekspress!

Våre medlemsorganisasjoner kan søke støtteordningen Ekspress

Rådgivning til medlemsorganisasjoner

Vi rådgir våre medlemsorganisasjoner i ulike spørsmål.

Ansattnettverk

Unge funksjonshemmedes ansattnettverk er et forum for ansatte i organisasjonene.

Kurs for medlemsorganisasjoner

Unge funksjonshemmede kan holde kurs, foredrag og innlegg for våre medlemsorganisasjoner.

Støtteordninger

Her finner du en oversikt over en rekke støtteordninger din organisasjon kan søke støtte til drift og prosjekter fra. Unge funksjonshemmede kan bistå i søknadsprosessen.

Våre ressurser

Unge funksjonshemmede lager rapporter, brosjyrer, filmer, foto og kampanjer. Vi deltar i høringer, og lager ulike typer arrangementer.

Påvirke politikken

Medlemsorganisasjonene kan påvirke Unge funksjonshemmedes politiske og organisatoriske arbeid.

Kontakt

Ingvild smiler mot kameraet. Hun står foran en grønn busk og har på seg svart skjorte. Hun har langt blondt hår.

Ingvild Østli

Generalsekretær

911 49 594