Organisasjonshåndbok

Valg

På årsmøte velges et nytt styre hvert år. Vanligvis er noen styremedlemmer på valg av gangen, ikke alle samtidig.

Alle medlemmer har én stemme. Vedtak treffes normalt ved alminnelig flertall av fremmøtte medlemmer. Vedtektene kan kreve strengere flertallskrav for eksempel ved endring av vedtekter.

Valgkomité

Komiteens oppgave er å oppsøke kandidater som kan tenke seg å stille til valg eller finne medlemmer de mener passer til vervene.

Valgkomité kan bestå av 2 – 3 personer som har god oversikt over organisasjonens arbeid. For å engasjere kandidater er det viktig å gi så mye informasjon som mulig om hva rollen innebærer. Da er sjansen større for at motivasjonen øker. Komiteen presenterer sin innstilling (forslag) på årsmøte.

Huskeliste

 • Enstemmig, allment flertall (mer enn 50%)
 • Kvalifisert flertall (mer enn 2/3)
 • Tellekorps: To personer teller stemmene
 • Benkeforslag: Forslag som kommer inn under møtet.
 • Stemme blankt: Når en lar være å krysse av for en av de angitte mulighetene på stemmeseddelen
 • Avstemning på vegne av andre krever skriftlig fullmakt
 • Valgtale: Kandidatene kan holde en tale for å si noe om hvorfor de ønsker å ta over vervet. Spesielt viktig hvis det er flere som ønsker seg samme verv
 • Votering: Betyr avstemming. Ved fysisk valg betyr det at man skriver ned navnet på kandidaten anonymt på papir. Ved digitalt valg må det brukes plattformer som legger til rette anonymt valg. Mer under Digital drift.

Gjennomføring – fysisk møte

Valg av nytt styre kan gjøres på to måter:

 • Valg på hvert av styrevervene etter tur. Først stemmes over vervet som økonomiansvarlig, sekretær osv.
 • Årsmøtet stemmer på alle samlet. Alle er enige i valgkomiteens innstilling og nytt styre blir enstemmig vedtatt for eksempel ved felles applaus. Ved digitalt årsmøte er det anbefalt at deltagere er stille i stedet for å gi applaus. Styret kan fordele vervene seg i mellom.

Det er også nyttig å ha en overlappingsperiode hvor det gamle og det nye styret jobber sammen. Ved å dele erfaringer med å drive organisasjonen og gi opplæring vil det nye styret få en enklere start.

Gjennomføring – digitalt møte

Det er en rekke måter et digitalt valg kan gjennomføres – da må organisasjonen sette opp stemmeseddelen på nett og ha et tellekorps tilgjengelig. Dobbeltsjekke med brukere om de har tilgang (spesielt synshemmede som bruker skjermlesere) og sett av god tid til valget. Under er noen mulige digitale løsninger:

 • Microsoft Forms (OBS! Organisasjonen må ha en Microsoft konto)
 • Google Forms (OBS! Brukere uten Gmail konto kan få tilgang slik at de kan stemme)
 • SurveyMonkey (OBS! Organisasjonen må ha en SurveyMonkey konto)