Organisasjonshåndbok

Forventninger

I mange organisasjoner er det behov for en koordinator fra hovedorganisasjonens administrasjon for å få ting til å gå opp. Samtidig er det viktig at hovedorganisasjonene har tillit til styret og ungdomsrepresentantene og legger til rette for unges eierskap til organisasjonen. Det gir rom for mestring, læring og utvikling. Det gir bedre resultater når unge selv får bestemme og utøve det mandatet dere er gitt.

Hvor mye oppfølging og tilrettelegging administrasjonen kan gi varierer mye og kan ha med kapasitet å gjøre. Om ansvarsfordeling ikke er klargjort kan misforståelser oppstå. Tydelig forventningsavklaringer er viktig for å forebygge konflikter, bygge gode miljøer og øke motivasjon til medlemmer.

Tips:

 • Sekretariater og styringsgrupper bør lage rammer, maler og strukturer, men ha godt med rom for lokal kreativitet fra medlemmer.
 • Eierskap bygges om man får være med å skape noe. Folk som får jobbe ut fra sine egne gode ideer er ofte mer inspirert.

(Kilde:Frivillig.no, Ledelse av frivillige.)

Refleksjonsspørsmål om roller

 • Hva er situasjonen i din organisasjon, er alle enige om rollefordelingen?
 • Har organisasjonen en bevisst medlemsstrategi? Hva går den ut på?
 • Hvordan jobber din organisasjon med å motivere medlemmer til ulike oppgaver? Forventes det kreativitet og initiativ?
 • Har dere medlemmer som best liker å få konkrete beskjeder om hva de skal gjøre?
 • Hvem gjør administrative oppgaver?
 • Er dere bevisste på hvilke oppgaver og beslutninger som tas i hvilke ledd av organisasjonen? Og er dette forankret i medlemmenes interesser og ønsker?
 • Hvem i organisasjonen skal komme med de gode ideene og lage føringer?

(Kilde: Frivillig.no, Ledelse av frivillige)

Konflikthåndtering

Kartlegg de ulike dimensjonene av konflikten ved å tenke over følgende:

 1. Hvordan kommer konflikten til uttrykk?
 2. Hva er årsaken til konflikten?
 3. Hvordan har konflikten blitt håndtert så langt?
 4. Hva er forutsetningene for å kunne løse konflikten?

Hentet fra Mental helse sin hjemmeside. Les mer om konflikthåndtering på deres nettsider her: