Organisasjonshåndbok

Opplæring

Å medvirke forutsetter at man forstår rollen sin og oppgavene som følger med. Som regel har unge mindre erfaring med arbeid i organisasjoner og kan være usikre i rollen som medlem eller tillitsvalgt. Det bør gis god informasjon om hvordan organisasjonen jobber og hvordan beslutninger blir fattet. Like viktig er det at erfarne i hovedorganisasjonen er klar over de unges mandat.

Tradisjonelle møter kan være krevende å delta i og forberede seg til (dette gjelder også for voksne). Det er en forutsetning at arbeidsmetoden tilpasses deres behov i forhold til tid og sted, utenfor skoletid og på et sted man kan føle seg komfortabel.

Å skape et inkluderende miljø med rom for uenighet er viktig for å kunne fylle sitt oppdrag. Målet er ikke at alle er enige, men at ulike synspunkter og perspektiver kommer på bordet og blir diskutert.

Arranger uformelle treff eller opplæringshelg for å bli kjent med rollen og hverandre. Terskelen for meningsutveksling senkes jo bedre medlemmene kjenner hverandre.