Rådgivning til medlemsorganisasjoner

Vi rådgir våre medlemsorganisasjoner i ulike spørsmål.

Unge funksjonshemmede kan gi gode råd i organisatoriske og økonomiske spørsmål.

Vi er særlig opptatt av å støtte organisasjonene i å bygge seg sterkere og bli synlige aktører. Vi støtter også organisasjonene på vei mot større selvstendighet som ungdomsorganisasjoner, med egne demokratiske strukturer.

Vi kan for eksempel gi råd om:

  • Organisasjonsbygging og rekruttering
  • Styrearbeid
  • Politisk påvirkning

Vi tilbyr også kurs i en rekke temaer. Du finner en oversikt over kursene her.

Kontakt oss med ditt behov.

Medlemstilbud

Påmelding til kurs om politisk påvirkning

Her kan du melde deg på kurshelgen Rustet for politisk påvirkning 23. - 25. november.

Har du en idé? Bruk oss til å søke ExtraExpress!

Våre medlemsorganisasjoner kan søke støtteordningen ExtraExpress.

Rådgivning til medlemsorganisasjoner

Vi rådgir våre medlemsorganisasjoner i ulike spørsmål.

Ansattnettverk

Unge funksjonshemmedes ansattnettverk er et forum for ansatte i organisasjonene.

Kurs for medlemsorganisasjoner

Unge funksjonshemmede kan holde kurs, foredrag og innlegg for våre medlemsorganisasjoner.

Håndbok for organisasjoner

Her finner du vår håndbok for å bygge en sterk og aktiv organisasjon.

Støtteordninger

Her finner du en oversikt over en rekke støtteordninger din organisasjon kan søke støtte til drift og prosjekter fra. Unge funksjonshemmede kan bistå i søknadsprosessen.

Våre ressurser

Unge funksjonshemmede lager rapporter, brosjyrer, filmer, foto og kampanjer. Vi deltar i høringer, og lager ulike typer arrangementer.

Påvirke politikken

Medlemsorganisasjonene kan påvirke Unge funksjonshemmedes politiske og organisatoriske arbeid.

Kontakt

Bilde av ansatt. Foto.

Mads Johansson

Økonomi- og organisasjonssjef

979 56 116