Rådgivning til medlemsorganisasjoner

Vi rådgir våre medlemsorganisasjoner i ulike spørsmål.

Unge funksjonshemmede kan gi gode råd i organisatoriske og økonomiske spørsmål.

Vi er særlig opptatt av å støtte organisasjonene i å bygge seg sterkere og bli synlige aktører. Vi støtter også organisasjonene på vei mot større selvstendighet som ungdomsorganisasjoner, med egne demokratiske strukturer.

Vi kan for eksempel gi råd om:

  • Organisasjonsbygging og rekruttering
  • Styrearbeid
  • Politisk påvirkning

Vi tilbyr også kurs i en rekke temaer. Du finner en oversikt over kursene her.

Kontakt oss med ditt behov.

Medlemstilbud

Har du en idé? Bruk oss til å søke Ekspress!

Våre medlemsorganisasjoner kan søke støtteordningen Ekspress

Rådgivning til medlemsorganisasjoner

Vi rådgir våre medlemsorganisasjoner i ulike spørsmål.

Ansattnettverk

Unge funksjonshemmedes ansattnettverk er et forum for ansatte i organisasjonene.

Kurs for medlemsorganisasjoner

Unge funksjonshemmede kan holde kurs, foredrag og innlegg for våre medlemsorganisasjoner.

Håndbok for organisasjoner

Her finner du vår håndbok for å bygge en sterk og aktiv organisasjon.

Støtteordninger

Her finner du en oversikt over en rekke støtteordninger din organisasjon kan søke støtte til drift og prosjekter fra. Unge funksjonshemmede kan bistå i søknadsprosessen.

Våre ressurser

Unge funksjonshemmede lager rapporter, brosjyrer, filmer, foto og kampanjer. Vi deltar i høringer, og lager ulike typer arrangementer.

Påvirke politikken

Medlemsorganisasjonene kan påvirke Unge funksjonshemmedes politiske og organisatoriske arbeid.

Kontakt

Ingvild Østli

Organisasjons- og økonomisjef

911 49 594