Organisasjonshåndbok

Økonomi

Styret er ansvarlige for organisasjonens økonomi og det er økonomiansvarlig (f.eks. kasserer) sin oppgave er å holde oversikten.

Budsjett og regnskap er viktige verktøy for å styre organisasjonen på en ryddig måte og henger tett sammen med de aktivitetene dere ønsker å gjennomføre. Det er også viktig å ha et likviditetsbudsjett – dette har detaljer om hvor mye penger man forventer å bruke og til hvilken tid, slik at man har nok til utgiftene som kommer.

Trykk på under-knappene i dette kapitlet for å lære mer om økonomistyring eller velg «Neste» nederst til høyre.