Organisasjonshåndbok

Bli medlem i Unge funksjonshemmede

For å bli medlem, må organisasjonen oppfylle følgende kriterier:

  • Organisasjoner, strukturer og grupperinger av ungdom med funksjonshemning og kronisk sykdom som har aktivitet av landsomfattende karakter kan innvilges medlemskap.
  • Organisasjoner må tilslutte seg Unge funksjonshemmedes formålsparagraf for å kunne søke medlemskap.
  • Medlemskap kan ikke innvilges til organisasjoner som er underlagt nasjonale strukturer eller som er underlagt organisasjoner med medlemskap i Unge funksjonshemmede.

Les mer her.