Organisasjonshåndbok

Tips til søknad

10 tips til en god søknad

  1. Retningslinjer. Alle som bevilger penger til ulike formål, har retningslinjer som beskriver hvem som kan søke og hvordan. Vær sikre på at dere oppfyller kravene som stilles. Ring gjerne støttegiverne og spør hvis det er noe dere er usikre på.
  2. Søknadsskjema. Mange støttegivere har egne søknadsskjemaer. Bruk alltid disse skjemaene dersom de er tilgjengelige. Det gir dere større sjanse for å få søknaden behandlet, og det forenkler arbeidet for de som skal vurdere søknaden.
  3. Passer det dere? Det er viktig å finne frem til den støtteordningen som passer for akkurat deres organisasjon eller formål. Dersom dere pynter for mye på sannheten i søknaden, kan dere risikere å måtte betale tilbake pengene.
  4. Integritet. Ikke tilpass prosjektet eller aktiviteten for mye til støtteordningen. Dette gjelder spesielt dersom dere søker støtte hos en sponsor. Husk at det skal være deres «eget» prosjekt/aktivitet, og at det oppfyller organisasjonens formål.
  5. Frister. Sjekk søknadsfristen, og overhold den. Sjekk også hvor lang tid det tar å få behandlet søknaden og når midler betales ut, slik at dere kan beregne dette i planlegging og arbeid.
  6. Kontakt. Oppsøk gjerne støttegiveren for å få vite mer om søknadsprosessen og detaljer om hvem som kan søke. Kanskje kan dere få noen tips til søknaden?
  7. Oversikt. Legg frem en plan over hvilke aktiviteter som skal gjennomføres. «Hva – hvem – når» er stikkord det kan være lurt å tenke på i en slik plan.
  8. 8. Kvalitet. Bruk god tid på søknaden. Ikke gjør den for lang og komplisert. Den skal ha god struktur og være enkel å forstå. Få en utenfor organisasjonen til å lese gjennom søknaden før dere sender den.
  9. Ærlighet. Ikke å overdriv. Det vil føre til vanskeligheter i rapporteringen. Lag et budsjett som er realistisk i forhold til kostnadene.
  10. Rapportering. De fleste støtteordninger krever en rapport og et regnskap hvor det står hvor mye penger som er brukt på hva. Dersom ordningen har et eget rapporteringsskjema, skal dere bruke dette.

(Kilde: Frivillighet Norge – Organisasjonshåndboka)